Okaż serce

Naszym dzieciom możesz pomóc na wiele sposobów.
Możesz zostać wolontariuszem lub sponsorem fundacji.

Możesz pracować bezpośrednio wśród dzieci bądź też zorganizować dla nich podróż, wycieczkę poza świat, który ich przytłacza.

Nie trzeba nam tylko pieniędzy. Potrzebujemy wsparcia twoich zdolności,
entuzjazmu, fantazji. Pamiętaj, każda, nawet najdrobniejsza pomoc okazana dzieciom jest dla nich szansą na powrót do normalnego życia.

Pozwól im mieć nadzieję, pozwól im wrócić....
Jeśli chcesz przyłączyć się do nas, masz pomysł na pomoc lub jeśli chcesz po
prostu pomagać nam w codziennej pracy, napisz - z chęcią Cię poznamy.

charity@activechildaid.org

Każdy, kto chciałby pomóc finansowo może to uczynić wpłacając pieniądze
na jedno z naszych kont.

Active Child Aid
.....................

W Polsce wpłat można dokonywać również na:

NUMER KONTA FUNDACJI POD PATRONATEM
STOWARZYSZENIA MONAR
Stowarzyszenie MONAR, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa

Bank BPH SA Oddział Warszawa
ul. Nowogrodzka 50
00-693 Warszawa

24 1060 0076 0000 3300 0031 6929
Hasło: Dzieci z Leningradzkiego

.....................
W Norwegii

Active Child Aid
Spare Bank 4200.01.62366